ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA.

W RAZIE BRAKU ZGODY NA TE WARUNKI NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

 

Niniejsza witryna zawiera łącza do innych witryn (zwanych połączonymi). Użytkowanie połączonych witryn podlega również warunkom użytkowania określonym dla tych witryn.W przypadku sprzeczności niniejszych warunków użytkowania z warunkami użytkowania połączonej witryny, warunki użytkowania połączonej witryny mają znaczenie rozstrzygające i są dla niej obowiązujące.

 

Prawa Autorskie

Wszystkie znaki towarowe oraz inne przedmioty własności intelektualnej uwidocznione  w serwisie internetowym firmy P.P.H.U. TECHNALL znajdującym się pod adresem www..............

stanowią własność firmy lub usługodawców i producentów, oferowanych poprzez firmę i podlegają ochronie prawnej. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, przedmioty własności intelektualnej, o których mowa w poprzednim akapicie, nie mogą zostać wykorzystane przez Użytkowników i osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy TECHNALL lub innego podmiotu uprawnionego. Znak firmowy TECHNALL zwany logiem – www............. -   podlega prawnej ochronie i jest zastrzeżony; używanie go bez wiedzy i zgody firmy TECHNALL jest zabronione. Zdjęcia obrazów i fragmentów obrazów podlegają prawnej ochronie i nie mogą być wykorzystywane w innych celach oraz innej formie niż na stronie www.............. Publikowanie ich na innych nośnikach oraz użytkowanie ich na innych serwisach internetowych bez zgody firmy TECHNALL jest zabronione.

 

Polityka Prywatności

Firma TECHNALL jest zobowiązana dbać o prywatność wszystkich osób odwiedzających witrynę sieci web  TECHNALL

 

Gromadzone informacje i ich wykorzystywanie

Żadne dane osobowe nie są gromadzone w tej witrynie bez wiedzy lub zgody użytkownika.

W pewnych obszarach witryny użytkownik jest proszony o podanie nam swoich danych osobowych — np. podczas zamawiania broszury lub otrzymywania biuletynów. Gdy prosimy o podanie danych osobowych, odwiedzający mają możliwość jawnego zrezygnowania z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości od firmy TECHNALL.

 

Ochrona danych osobowych odwiedzających.

Firma TECHNALL stosuje wiele różnych środków zabezpieczeń w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są zawarte w bezpiecznych sieciach i dostęp do nich ma tylko ograniczona liczba pracowników firmy TECHNALL posiadająca specjalne prawa dostępu do takich systemów.

 

Ujawnianie zgromadzonych informacji stronom zewnętrznym

Firma TECHNALL nie sprzedaje, nie wymienia ani w żaden inny sposób nie przenosi i nie będzie przenosić poza firmę danych osobowych podawanych przez odwiedzających dobrowolnie podczas rejestracji bądź w promocjach.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie TECHNALL jest regulowana osobnymi postanowieniami

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach  prowadzenia statystyk oglądalności strony TECHNALL oraz do administracji serwerem firmy TECHNALL.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.